Ngày 27/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Dự Thắm, Chánh Văn phòng về nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023. Dự buổi gặp mặt, chia tay có các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ cơ quan cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh.