Sáng 27/3/2024 tại trụ sở của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (trưởng khối năm 2024), Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2024.