• ddc Nguyen Nhan chien.JPG

  • Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

  • 11

  • Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc Đoàn thương vụ Đức.jpg

  • Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn.JPG (1).jpg