• PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn thương vụ Đức.JPG (1).jpg