• PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn thương vụ Đức.JPG (1).jpg

  • PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn thương vụ Đức.JPG.jpg

  • Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc Đoàn thương vụ Đức.jpg

  • Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn.JPG (1)-bG7IlU8i.jpg

  • Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn.JPG.jpg

  • Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ chụp ảnh lưu niệm với đoàn.JPG (1).jpg

  • Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc Đoàn thương vụ Đức (1).jpg