Vai trò mô hình trình diễn của việc chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và tiêu chí đánh giá mô hình trình diễn thành công trong chuyển giao công nghệ

05/08/2022 09:43 Số lượt xem: 6

Khi thực hiện Chuyển giao công nghệ cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp bên giao công nghệ là các Viện, Trung tâm, các cơ quan đơn vị đồng thời thực hiện được công nghệ, thử nghiệm thực tế theo nhiều quy mô, hình thức khác nhau mà ở điều kiện thí nghiệm không thể thực hiện được. Các cơ quan tổ chức này Chuyển giao công nghệ nhưng đồng thời sửa những khuyết điểm của công nghệ trong khi áp dụng. Đối với các cơ quan làm mục đích chính sách, xã hội nhờ có mô hình trình diễn trong sản xuất nông nghiệp thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Trong chuyển giao công nghệ  làm cho chi phí của sản xuất thử nghiệm rẻ hơn, bao gồm chi phí về nhân công, vật liệu và cơ sở hạ tầng khác. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều cơ quan Chuyển giao công nghệ với mục đích bán giống, chế phẩm sinh học, các loại thuốc phòng trị bệnh; bán phụ tùng thay thế, tận dụng nguồn lao động dôi dư của địa phương; Đồng thời đây là một cách để thâm nhập vào thị trường.

Một việc rất quan trọng khác là, khi đầu tư Chuyển giao công nghệ cho nông dân các cơ quan, đơn vị thường được miễn các loại thuế, được ưu đãi đầu tư, ưu đãi về đất đai, mặt bằng... Các ngân hàng, các sơ quan cùng tham gia vào để giúp cho quá trình Chuyển giao công nghệ được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây là đầu tư về dài hạn và có nhiều ưu đãi.

Với nông dân khi tiếp nhận công nghệ, có mong muốn thông qua Chuyển giao công nghệ tranh thủ chất xám, kỹ thuật, vốn, tận dụng đất đai, nhanh chóng đổi mới, có điều kiện nâng cao trình độ, rút ngắn thời gian...

Thông qua Chuyển giao công nghệ, nông dân có thể được đầu toàn bộ hoặc một phần thức ăn, giống, thiết bị từ các cơ quan, tổ chức để từ đó có điều kiện phát triển nhanh kinh tế gia đình.

Thực hiện chủ trương của nhà nước thì các cấp chính quyền cũng ủng hộ việc tiếp nhận công nghệ, từ đó người nông dân dễ dàng quan hệ, giao tiếp cho các việc khác của bản thân, gia đình và củng cố vai trò ở địa phương, tranh thủ xin kéo dài hợp đồng sử dụng đất, hợp thức hoá các diện tích mở rộng...

Mặt khác, tham gia xây dựng mô hình, các chủ hộ tận dụng được nguồn lực sẵn có là lao động nông nhàn của địa phương mà gia đình chưa khai thác hết, tăng thu nhập cho người lao động.

- Nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu cấp bách, thiết yếu của xã hội, nhu cầu đổi mới quy trình công nghệ, sức ép cạnh tranh những đối tượng nuôi cũ, tranh thủ được giá cả, thị trường.

- Có điều kiện nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ, năng lực vận hành, áp dụng vào sản xuất, học tập được các phương pháp quản lý tiên tiến, áp dụng kỹ thuật tiến bộ, làm gia tăng nhanh lợi nhuận, tạo ra sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao, sức cạnh tranh tốt.

- Tránh được rủi ro, không cần phải thử nghiệm nhiều trên diện tích của mình lại không cần phải mua công nghệ. Sự thành công cao hơn nhiều so với không được cơ quan tổ chức chuyến giao cho. Việc thành công này đi tắt đón đầu công nghệ hiện đại có xu thế tốt.

Với các cơ quan quản lý, cơ quan đứng ra thế chấp, tạo điều kiện cho về hành lang pháp lý, cơ sở mặt bằng. Ngân hàng sẵn sàng cho vay vốn theo mô hình, đặc biệt là các hộ nghèo dược vay ưu đãi lãi xuất thấp, hoặc được cho vay không lấy lãi. Đây là chính sách đang được triển khai nếu cơ quan, người dân tiếp cận được...

Vì đặc điểm của mô hình là điển hình. Mô hình mang bản chất của những mối liên hệ cơ bản nhất của công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, nó có tác dụng to lớn cho chính sách xoá đói giảm nghèo ở nhiều nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa:

- Mô hình là nơi để các hộ thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm, từ mô hình nhân ra diện rộng để nhiều người cùng làm, cùng sản xuất nên người nghèo có thể học nhau, vận dụng, làm theo mà không cần phải mất nhiều chi phí, thời gian;

- Do đặc thù của nông dân là ngại tư duy, trình độ dân trí thấp nên học tập theo mô hình có hiệu quả hơn là học trên lớp. Người dân dễ học nhau và học theo kiểu thực hành thì họ tiếp thu nhanh hơn, vận dùng vào thực tế phù hợp hơn. Chính vì vậy, mô hình trình diễn trong sản xuất nông nghiệp đáp ứng được đặc tính này.

- Đối với vùng nông thôn nghèo việc được làm mô hình được đầu tư kèm theo kỹ thuật, giống, thuốc Bảo vệ thực vật, phân bón. Đây chính là nhân tố đế từ đó phát trến kinh tế gia trạng, trang trại, giúp cho nông dân xoá được đói, giảm được nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

- Người nông dân khi có mô hình được tạo điều kiện vay vốn của ngân hàng nên được đầu tư vốn ưu đãi, được tham gia vào tố chức làm cho quan hệ xã hội được mở rộng hơn, biết nhiều cách sử dụng vốn, cách làm kinh tế tốt hơn.

- Các cơ quan quản lý, đơn vị làm chính sách xã hội lấy mô hình trình diễn làm công cụ chuyển đến nông dân những kiến thức, chính sách, kinh phí hỗ trợ đế nông dân giảm đói, xoá nghèo.

Mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ  được coi là thành công khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ  đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân và điều kiện, thế mạnh của địa phương, được người dân và cán bộ cơ sở chủ động tham gia tiếp nhận;

- Mô hình trình diễn chuyển giao công nghệ  phù hợp với năng lực tiếp nhận của người dân và các bên tham gia trong quá trình tiếp nhận và sử dụng công nghệ;

- Công nghệ được chuyển giao thông qua mô hình trình diễn được sử dụng/áp dụng trên thực tế và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, tăng thu nhập cho người dân;

- Công nghệ được chuyển giao thông qua mô hình trình diễn được người dân và các bên tiếp nhận chủ động áp dụng/sử dụng và mở rộng việc áp dụng/sử dụng sau khi mô hình trình diễn kết thúc.

    Duy Tùng