Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội

02/08/2022 09:53 Số lượt xem: 1

Sáng 14-7, HĐND huyện Quế Võ, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 kỳ họp thường lệ giữa năm. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự, chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tại kỳ họp.

          Kỳ họp thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên các ngành, lĩnh vực như: Kinh tế-xã hội; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; công tác quản lý tài nguyên-môi trường, quản lý và sử dụng đất đai; đầu tư, xây dựng cơ bản; tình hình ANTT; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri… và một số nội dung quan trọng khác

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của huyện Quế Võ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 30.108 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được đẩy mạnh, toàn huyện đạt 143/190 tiêu chí; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 447,263 tỷ đồng, bằng 61,2% so với dự toán tỉnh giao… Các lĩnh vực văn văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; công tác an ninh-quốc phòng được giữ vững…

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng thông tin nhanh tình hình kinh tế-xã hội, những hoạt động lớn, nổi bật của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022 và ghi nhận có được kết quả đó có đóng góp của huyện Quế Võ. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phương, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác; quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; rà soát những nghị quyết, văn bản đã ban hành, cụ thể hóa song chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần phải bổ sung, điều chỉnh, đồng thời đề xuất những nội dung mới đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là về cơ chế, chính sách; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, tăng cường hoạt động giám sát thực thi pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân…từ đó thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nguồn: Báo Bắc Ninh