Nâng cao chất lượng công tác thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh

05/12/2022 08:54 Số lượt xem: 34

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh có hội thành viên, không có hội viện. Các tổ chức thành viên tự nguyện gia nhập Liên hiệp Hội (và có thể tự nguyện xin ra khỏi Liên hiệp Hội) có tính độc lập, mỗi Hội thành viên có điều lệ riêng, có cơ cấu bộ máy, hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ, nguồn kinh phí hoạt động riêng trên cơ sở tôn trọng Điều lệ của Liên hiệp Hội và tuân thủ sự chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội tỉnh có chức năng tập hợp, đoàn kết, phối hợp phát huy và hỗ trợ hoạt động của các thành viên và đơn vị trực thuộc. Đến nay, Liên hiệp hội có 16 Hội thành viên chính thức hoạt động có hiệu quả; 01 Văn phòng Liên hiệp Hội.

Trong thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã triển khai hoạt động khá phong phú và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học & công nghệ, văn hóa- xã hội... dựa trên chức năng, nhiệm vụ là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên và tạo điều kiện cho giới trí thức KH&CN phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp hội Bắc Ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong xã hội. Những năm qua, Liên hiệp hội đã có nhiều nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, bước đầu mang lại những kết quả quan trọng.

         Liên hiệp hội Bắc Ninh hiện tại đang hoạt động ở nhiệm kỳ II kéo dài, giai đoạn 2022-2025. Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ luôn được Ban Thường vụ Liên hiệp hội tỉnh xem trọng. Thời gian qua, đã thực hiện công tác thông tin, phổ biến kiến thức với các hình thức: Tổ chức Tập huấn, Hội thảo khoa học; xuất bản Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” và duy trì hoạt động của Trang tin điện tử Liên hiệp hội.

- Về tuyên truyền, phổ biến kiến thức qua tập huấn, hội thảo: Tập huấn, hội thảo là kênh thông tin phổ biến kiến thức rất hiệu quả. Liên hiệp hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn và hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức chuyên ngành, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

          Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác thông tin, phổ biến kiến thức, Liên hiệp hội và các Hội thành viên rất quan tâm các hoạt động tập huấn, hội thảo khoa học, Liên hiệp hội đã chủ động phối hợp với các Sở ngành liên quan, các Hội thành viên và địa phương tạo sự liên kết, thống nhất trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, giới thiệu các mô hình có hiệu quả; phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong hội viên và nhân dân thông qua tổ chức các cuộc Hội thảo, tập huấn. Cụ thể, như sau:

         + Phối hợp với Hiệp hội Môi trường tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh Bắc Ninh" với hơn 100 đại biểu tham dự là lãnh đạo các Sở, ngành và các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trong lĩnh vực môi trường. Nhằm nâng cao nhận thức nhân dân về văn hóa của vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc, Liên hiệp hội tổ Hội thảo “Nghiên cứu văn hóa Kinh Bắc từ phương diện văn hóa truyền thống nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến Bắc Ninh – Kinh Bắc” nhằm xây dựng và phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương Bắc Ninh,…

         Các cuộc hội thảo, tập huấn đã quy tụ nhiều nhà trí thức trong và ngoài tỉnh đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động của cán bộ Liên hiệp hội, các Hội thành viên; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thêm những kiến thức khoa học - kỹ thuật cho nhà nông trong sản xuất. Những đề xuất, kiến nghị của đại biểu trong các cuộc hội thảo được tổng hợp, báo cáo đề xuất lãnh đạo tỉnh có chủ trương, biện pháp phù hợp. Đồng thời, qua mỗi cuộc hội thảo, tập huấn,

+ Bên cạnh đó Liên hiệp hội phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh thực hiện công tác tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng: Xây dựng phim tài liệu “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh vì sự phát triển bền vững của quê hương” và 09 phóng sự phản ánh hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên (Phóng sự 1: Hiệu quả lò hơi tầng xôi trong sản xuất tái chế giấy tại Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang; Phóng sự 2: Công ty may Đông Bình nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; Phóng sự 3: Ứng dụng mô hình công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Phóng sự 4: Vai trò của Hiệp hội Môi trường trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp; Phóng sự 5: Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức; Phóng sự 6: Nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động của Hội Làm vườn trong giai đoạn hiện nay; Phóng sự 7: Vai trò của Hội Đông Y trong chăm sóc sức khỏe người dân; Phóng sự 8: Hoạt động của công tác Khuyến học, khuyến tài tỉnh Bắc Ninh; Phóng sự 9: Hoạt động của Hội sinh vật cảnh năm 2017 ).

- Về xuất bản Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật”:

 Kênh thông tin này phản ánh các hoạt động của Liên hiệp hội, các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc, giới thiệu các sự kiện nổi bật của tỉnh nhà, thông tin khoa học, công nghệ mới, giống cây, giống con mới, các mô hình sản xuất mới, các vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.... Hiện tại, Liên hiệp hội duy trì thực hiện việc phổ biến kiến thức bằng hình thức biên tập, phát hành cuốn Bản tin “Khoa học và Kỹ thuật” đến các cơ quan, sở, ban ngành, các cấp xã, phường, thị trấn, các Hội thành viên và Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trên cả nước (số lượng 500 bản/kỳ phát  hành). Thông tin “Khoa học và Kỹ thuật” được phát hành số đầu tiên trong quý II/2012 và đến nay đã duy trì phát hành được 4 số/năm. Thời gian qua, đã huy động được lực lượng trí thức trong và ngoài tỉnh cung cấp tin, bài viết cho Bản tin “Khoa học và Kỹ thuật” nội dung ở các lĩnh vực nông - ngư nghiệp, sức khỏe, khoa học thường thức, sinh vật cảnh, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an toàn vệ sinh thực phẩm… nhằm giới thiệu các mô hình có hiệu quả; phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong hội viên và nhân dân, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.


Bản tin “Khoa học và Kỹ thuật” được xuất bản hàng quý/lần

         - Về việc duy trì tốt hoạt động của Trang tin điện tử và mạng xã hội:

         Đây là kênh chuyển tải thông tin nhanh, nhạy và hiệu quả. Hiện nay, Trang tin điện tử được thiết kế bao gồm cả hoạt động của các Hội thành viên. Trang tin điện tử Liên hiệp hội thường xuyên được nâng cấp, cải tiến hình thức và nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, cập nhật những tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống. Trang tin điện tử Liên hiệp hội Bắc Ninh có nhiều chuyên mục được bạn đọc quan tâm và không ngừng tăng lên về số lượng. Trang tin điện tử Liên hiệp hội là bộ phận trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chịu sự kiểm tra, quản lý của Bộ phận quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh.


 

Trang Thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

          Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về mặt cung cấp thông tin, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thông tin, phổ biến kiến thức hằng năm và sự nỗ lực thực hiện của Liên hiệp hội, các Hội thành viên và đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, Liên hiệp hội chưa gắn kết chặt chẽ với Liên hiệp hội Việt Nam để được hỗ trợ thêm về nhiệm vụ thông tin, phố biến kiến thức.

         Thời gian tới, để hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội Bắc Ninh tiếp tục phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất và đời sống, cần thực hiện tốt những giải pháp sau:

         Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, phổ biến kiến thức: Công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là vấn đề luôn vận động theo hướng đổi mới, liên lục cập nhật và nhạy cảm. Do vậy, yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện như kinh phí, con người, phải có sự quan tâm thật sự của lãnh đạo Liên hiệp hội và các ngành liên quan. Vai trò của lãnh đạo Liên hiệp hội và các ngành liên quan thể hiện ở chỗ tăng cường tìm kiếm thêm nguồn lực cho hoạt động, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động, điều phối hoạt động thông tin phổ biến kiến thức trong toàn hệ thống Liên hiệp hội...

         Thứ hai, cần kiện toàn Ban thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên:  Ban này phải có ít 02 viên chức phụ trách công tác thông tin, phổ biến kiến thức nhằm để huy động lực lượng cộng tác viên thường xuyên là các nhà báo, nhà truyền thông và đội ngũ chuyên gia về khoa học - kỹ thuật. Đồng thời, liên hệ và phối hợp tốt với Liên hiệp hội Việt Nam trong hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức.

         Thứ ba, đẩy mạnh hoạt động và đa dạng hóa các kênh thông tin, phổ biến kiến thức:

         - Phổ biến kiến thức qua Trang tin điện tử và mạng xã hội: Các trang phải thực sự có sức thu hút, nội dung phong phú, hình thức hấp dẫn, nhanh nhạy, luôn cập nhật thông tin và tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại với độc giả.

         - Phổ biến kiến thức qua việc xuất bản Bản tin “Khoa học và Kỹ thuật”: Cần không ngừng nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức, cố gắng bám sát thực tiễn, xác định rõ ràng đối tượng đích của Bản tin để ngày càng đáp ứng nhu cầu của người đọc.

         - Phổ biến kiến thức qua phát thanh, truyền hình: Đây là kênh có số lượng người xem nhiều nhất, Liên hiệp Hội cần thường xuyên chủ động phối hợp với các đài truyền hình thực hiện các chuyên đề, chuyên mục như: Kỹ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao nghiệp vụ các chuyên ngành, tư vấn, phản biện các đề tài dự án, các qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cuối cùng, tăng cường phối hợp truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN: cần chủ động phối hợp chặt chẽ, nhiều hơn với các sở, ban,ngành và các đơn vị liên quan, chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực từ nhiều phía để thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN là nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên. Việc thực hiện nhiệm vụ này trong hoàn cảnh bộ máy tổ chức, nhân lực của Liên hiệp hội tỉnh và các Hội thành viên chưa hoàn thiện, các điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn. Do vậy, sự nỗ lực không ngừng, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ để tìm ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Bắc Ninh là yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công.

Ths. Nguyễn Ngọc Anh Phó Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội