Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh gặp mặt, chia tay cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

01/12/2023 09:02 Số lượt xem: 20

Ngày 27/10/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Dự Thắm, Chánh Văn phòng về nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023. Dự buổi gặp mặt, chia tay có các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ cơ quan cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh.

Các đồng chí cán bộ cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh

chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Nguyễn Dự Thắm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thị Minh Nguyệt, Phó chủ tịch, kiêm trưởng Ban Kiểm tra quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí Nguyễn Dự Thắm, Chánh Văn phòng cơ quan Liên hiệp Hội trong suốt quá trình công tác. Dù công tác ở cương vị công tác nào, từ khi làm cán bộ, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng, đồng chí Thắm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao, chủ động điều hành các hoạt động của Văn phòng cơ quan Liên hiệp Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cá nhân đồng chí nhiều năm liên tục là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Văn phòng cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, ban, ngành và các hội thành viên trong tỉnh. Nhiều năm liên tục Văn phòng cơ quan Liên hiệp Hội luôn được nhận các hình thức khen thưởng, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó trong đó có có sự đóng góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Dự Thắm trong công tác lãnh, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Các đồng chí cán bộ cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh

chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Nguyễn Dự Thắm

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh mong muốn các đồng chí Nguyễn Dự Thắm luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, nêu cao tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định nơi cư trú đề ra, là tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân địa phương noi theo; đồng thời, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự phát triển của địa phương.


Đồng chí Nguyễn Dự Thắm, phát biểu gặp mặt, chia tay cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Dự Thắm, Chánh Văn phòng cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tập thể lãnh đạo cơ quan và cá nhân các đồng chí cán bộ cơ quan đã tạo điều kiện trong suốt quá trình công tác, để đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tiếp tục đóng góp năng lực, kinh nghiệm, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển./.

M. Nguyệt