Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022

05/12/2022 09:18 Số lượt xem: 120

Vừa qua, ngày 25/11/2022, Khối Thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tỉnh do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh làm Trưởng Khối đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của 24 đơn vị thành viên trong Khối thi đua.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022,

Khối các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 24 đơn vị trong Khối thi đua đã tham mưu, làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tích cực tham gia thực hiện tốt kế hoạch số 245/KH-UBND, ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đầy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid -19, phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng tại các đơn vị trong khối thi đua như phong trào: Cả nước đoàn kết, chung tay, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid - 19; Bắc Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao; phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở,...Đi đôi với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước các đơn vị trong khối đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh Bắc Ninh: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022); kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9; Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022); kỷ niệm 190 năm ngày thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh,... Thông qua các phong trào thi đua nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện trên các lĩnh vực như phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Hội Chữ Thập Đỏ; “Bắc Ninh trong hành trình xây dựng trở thành thành phố trực thuộc trung ương” của Hội Văn học nghệ thuật,...Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội; công tác lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng điển hình được quan tâm nhằm thúc đẩy phong trào thi đua.

       


Đồng chí Đàm Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh

phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua năm 2002.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tổ chức bình xét các hình thức khen thưởng đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng. 100% các đơn vị có mặt tại hội nghị đã thống nhất, đề nghị khen thưởng 01 đơn vị nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 02 đơn vị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và 12 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Bầu Đoàn Luật sư tỉnh làm Cụm trưởng Khối thi đua các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp năm 2023./.                                        

M. Nguyệt