Hội Sinh vật cảnh tỉnh tham gia trưng bày các tác phẩm tiêu biểu

05/08/2022 10:01 Số lượt xem: 1

Thời gian qua dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hội Sinh vật cảnh tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được tổ chức Hội quan tâm với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn phù hợp với nhiều nhóm đối tượng hội viên.


Cây cảnh


Từ đầu năm đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các hoạt động sinh vật cảnh bị hạn chế, song, các cấp Hội trong vẫn duy trì nề nếp, hoạt động của Hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Thường xuyên duy trì, tham gia các hoạt động Triển lãm sinh vật cảnh do các đơn vị tổ chức như: tham dự khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, kỷ niệm 30 năm thành lập Câu lạc bộ non bộ và cây cảnh nghệ thuật tỉnh Ninh Bình; Tổ chức cho hội viên Hội Sinh vật cảnh các cấp mang các tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu tham dự trưng bày cây cảnh nghệ thuật chào mừng Seagames Đông Nam Á lần thứ 31 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang,... Trong thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh tỉnh dự kiến tổ chức Hội chợ Triển lãm sinh vật cảnh năm 2022 (từ ngày 27/8 đến ngày 11/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh). Triển lãm Sinh vật cảnh là diễn đàn để các nghệ nhân sinh vật cảnh, hội viên Hội Sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, nhà vườn, những người làm cây cảnh. Qua đó, giúp họ nâng cao trình độ nghệ thuật tạo ra các tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị lớn cả về nghệ thuật, thẩm mỹ và kinh tế, thúc đẩy phong trào sinh vật cảnh ngày càng phát triển mạnh mẽ.     

Hoạt động của Hội Sinh vật cảnh tỉnh nói chung và công tác trồng, chăm sóc hoa cây cây cảnh ở các địa phương nói riêng đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng khu vực nông thôn; thúc đẩy sự phát triển phong trào sinh vật cảnh, từng bước thực hiện mục tiêu đưa sinh vật cảnh trở thành ngành kinh tế có giá trị kinh tế cao, tăng nguồn thu nhập chính đáng cho người dân./.                                  

    M. Nguyệt