Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường làm tốt công tác thi công tại các công trình giao thông

19/05/2022 17:02 Số lượt xem: 134

Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh hiện đang quản lý gần 200 hội viên, sinh hoạt ở 12 Chi hội trực thuộc, thời gian qua, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh đã tổ chức triển khai, chia sẻ các kinh nghiệm tới 12 chi hội về các nội dung chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức đơn giá mới,… có liên quan đến ngành xây dựng cầu đường.


 

Đặc biệt, năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trong cả nước, của tỉnh Bắc Ninh, trong đó có ngành giao thông vận tải. Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường đã chỉ đạo các Chi hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chủ động tham gia phòng, chống, ủng hộ dịch Covid 19 do địa phương phát động; đặc biệt đối với các cán bộ, hội viên hoạt động trên lĩnh vực xây dựng cơ bản phải tuân thủ nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại các công trường bảo đảm thi công đúng thời hạn nhưng tuân thủ không tập trung đông người đối với các dự án nằm trong khu vực cách ly theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (dự án ĐT.286 huyện Yên Phong, ĐT.278, ĐT.286 (BT) thành phố Bắc Ninh, ĐT.278 huyện Quế Võ...) cũng như lĩnh vực vận tải, đào tạo,…

Đi đối với công tác thi công, cán bộ, hội viên thuộc các chi Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh thường xuyên tham gia phản biện và giám định xã hội các Đề án, công trình lớn của ngành Giao thông vận tải; tham gia các hoạt động tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công một số công trình trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về ATGT, xe quá khổ, quá tải. Rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bổ sung các biển báo giao thông, làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường,…

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thời gian tới, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh cần quan tâm đến công tác xây dựng củng cố phát triển tổ chức Hội, phát triển hội viên; tăng cường sự liên kết, phối hợp với các Hội thành viên. Tham gia công tác tư vấn, phản biện của ngành nhằm nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, các đề tài khoa học, các chương trình, kế hoạch của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyên, tổ chức học tập, quán triệt, các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ của ngành./.

Nguồn: T.Hương