BẮC NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ NĂM 2022

22/06/2022 08:39 Số lượt xem: 4

Ngày 06/4/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về việc Tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã năm 2022;

Theo kế hoạch được phê duyệt, trong ngày 23/4/2022 UBND tỉnh tổ chức 02 buổi đối thoại với doanh nghiệp: Buổi sáng: Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp FDI; Buổi chiều: Đối thoại với các doanh nghiệp trong nước, Hợp tác xã.

Với mục tiêu kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và xu thế phát triển; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp năm 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và trực tuyến qua phần mềm Zoom, với Chủ đề “Cùng Khát vọng, Đồng hành, Phát triển” .

Ngoài đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tại Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp năm 2022, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 01 năm hoạt động của tổ phản ứng nhanh 3 nhất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh năm 2022; Khen thưởng, biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiêu biểu năm 2021.

Để kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc; các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh:

(1) Cung cấp các khó khăn, vướng mắc của đơn vị; đề xuất, kiến nghị đối với các cấp chính quyền về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, tập trung phản ánh các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, đất đai, hỗ trợ do Covid-19, lao động, điện, nước, hải quan, bảo hiểm xã hội, môi trường,…

(2) Các khó khăn vướng mắc; đề xuất của các Doanh nghiệp đề nghị gửi về Hiệp hội DNNVV tỉnh trước ngày 15/4/2022 (Địa chỉ: Số 62, đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); đồng thời gửi qua Zalo: Đ/c Nguyễn Thị Vân - số điện thoại 0964.521.546 hoặc file word gửi vào địa chỉ email: doanhnghiepbn@gmail.com để Hiệp hội DNNVV tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đề xuất kiến nghị nêu rõ các nội dung sau (tên doanh nghiệp hỏi, nội dung câu hỏi, tên đơn vị đề nghị trả lời-nếu có);

Chi tiết Kế hoạch số 221/KH-UBND (tại đây)

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/CV%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%E1%BB%95ng/cv%20%C4%91%E1%BB%91i%20tho%E1%BA%A1i%202022/221-KH-UBND_111028.pdf

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/CV%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%E1%BB%95ng/cv%20%C4%91%E1%BB%91i%20tho%E1%BA%A1i%202022/T4_-_CV_gui_cac_so_nganh_cong_tac_chuan_bi_doi_thoai_Doanh.nghiep_135544.signed.pdf

 

 

Nguồn: Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh