Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh hiện đang quản lý gần 200 hội viên, sinh hoạt ở 12 Chi hội trực thuộc, thời gian qua, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh đã tổ chức triển khai, chia sẻ các kinh nghiệm tới 12 chi hội về các nội dung chuyên môn thuộc nhiều lĩnh vực, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức đơn giá mới,… có liên quan đến ngành xây dựng cầu đường.