Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức Tin tức

Văn bản Văn bản

Tư vấn phản biện Tư vấn phản biện

Khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật

Các Hội thành viên Các Hội thành viên

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thời gian qua Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh và 14 Hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: tổ chức sinh hoạt hội viên, tổ chức hội nghị gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền các gương tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội sau 21 năm tái lập tỉnh, ... thu hút trên 300.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Liên hiệp Hội.