Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức Tin tức

Văn bản Văn bản

Tư vấn phản biện Tư vấn phản biện

Khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật

Các Hội thành viên Các Hội thành viên

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Vừa qua (ngày 24/9/2018), đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Quế Võ. Cùng đi có các đồng chí Nguyễn Hương Giang Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.