Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn

29/06/2018 14:26 Số lượt xem: 72
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào Dự thảo Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh gồm 3 Chương, 31 Điều, quy định rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh; mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố,  phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp cấp cơ sở. Tại quyết định số 46/2016/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018, của UBND tỉnh về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh cụ thể mức hỗ trợ sản xuất trồng trọt: Hỗ trợ 50% giá giống đối với giống lúa siêu nguyên chủng để sản xuất giống lúa nguyên chủng hoặc đối với giống rau, màu để sản xuất giống rau màu các loại. Hỗ trợ 05 triệu đồng/ha đất canh tác/năm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ 20 triệu đồng/ha đất canh tác/năm trong 03 năm đầu cho tổ chức, cá nhân sản xuất từ 03ha chuyên canh rau trở lên được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương. Hỗ trợ 50% giá giống cho các vùng sản xuất lúa năng suất cao, chất lượng cao tập trung có quy mô từ 05 ha trở lên và giống cây ăn quả chất lượng cao có quy mô từ 0,5 ha trở lên. Đối với phát triển chăn nuôi: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô nuôi thường xuyên từ 500 con lợn nái hoặc từ 1.000 con lợn thịt hoặc từ 500 con trâu, bò (thịt, sữa, sinh sản) hoặc từ 10.000 con gà, vịt, ngan trở lên, nằm trong vùng quy hoạch được phê duyệt và bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật được hỗ trợ 03 tỷ đồng/dự án, riêng đối với chăn nuôi bò sữa cao sản mức hỗ trợ là 05 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị,...Đối với Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp có công suất giết mổ một ngày đêm đạt tối thiểu 400 con gia súc hoặc 4.000 con gia cầm hoặc 200 gia súc và 2.000 con gia cầm, nằm trong vùng quy hoạch được phê duyệt và bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật được hỗ trợ 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị. Đối với dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ 02 tỷ đồng còn được hỗ trợ 70% chi phí và không quá 05 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các hạng mục,...Và các hỗ trợ khác liên quan đến phòng bệnh gia súc, gia cầm; chăn nuôi an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ; nuôi giữ đàn gà Hồ giống gốc; phát triển thủy sản; máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm,...

Dự thảo Quy định mới có những điểm thay đổi chính như: Bổ sung điều kiện hỗ trợ và trình tự thủ tục thanh toán; thay đổi việc tiếp cận danh mục cây, con, máy móc; giảm điều kiện về quy mô hỗ trợ, bỏ hỗ trợ bằng vật liệu, chủ yếu hỗ trợ bằng lãi suất cho vay sau đầu tư. Bổ sung một số quy định về hỗ trợ kinh phí dán tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn. Đặc biệt, là công khai đối tượng được hưởng hỗ trợ và trình tự thủ tục thanh toán.                                                                                          

  

Đại biểu tham gia ý kiến

Tại Hội nghị lấy ý kiến phản biện xã hội các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của Dự thảo mới về Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, sự cần thiết phải ban hành Quy định mới nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tiếp. Để bảo đảm quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi được hưởng mức hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh các đại biểu tập trung thảo luận rõ nhiều nội dung liên quan đến cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, bổ sung nội dung hỗ trợ xử lý môi trường trong các hộ giết mổ gia súc, gia cầm; các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa, nông nghiệp tập trung như hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Hợp tác xã nông nghiệp cần tập trung nguồn lực vào hỗ trợ xưởng sơ chế, chế biến bảo quản nông sản; hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ triển lãm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh nên hỗ trợ theo gian hàng; đề nghị thay đổi mức hỗ trợ từ 3.000.000 đồng /ha đất canh tác thành 3.000.000 đồng /ha đất canh tác/vụ đối với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung,...

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định các ý kiến phản biện của đại biểu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét trước khi ban hành Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn./.

Minh Nguyệt