Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc năm 2018

14/09/2018 16:09 Số lượt xem: 280
Trong 02 ngày, từ ngày 23/8/2018 đến 24/8/2018 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có GS.VS. Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; TS. Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; Tham dự Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật toàn quốc năm 2018 có TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TSKH. Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng trung ương; các Ban chuyên môn thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại diện 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố và Quỹ Vifotec.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thay mặt Hội đồng Trung ương báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam,Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Liên hiệp các  Hội Khoa học và kỹ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước đã mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn hoạt động của Hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức. Chủ trì, phối hợp với một số Hội, ngành trong toàn quốc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tư vấn, phản biện, giám định xã hội, hội thảo khoa học. Tham gia đóng góp có chất lượng nhiều dự thảo luật, Nghị định,... Làm tốt công tác tôn vinh trí thức, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nổi bật trên 04 lĩnh vực như: ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; giải pháp nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị 10 ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố chia sẻ kế hoạch xây dựng mạng lưới bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; những hạn chế xung quanh về việc tổ chức các Cuộc thi, Hội thi ở một số địa phương, đề xuất sáp nhập cuộc thi của Hội với hội thi của ngành Giáo dục; xác định vị thế của tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0; việc hỗ trợ kinh phí nhằm tạo điều kiện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương hoạt động,... Sau hội nghị giao ban, các đại biểu tiếp tục tham gia lớp tập huấn về công tác thi đua khen thưởng, hội thảo chuyên đề về kiện toàn tổ chức bộ máy./. 

                                                                                           

N. Lợi