Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nâng cao chất lượng quản lý hội viên

29/06/2018 13:48 Số lượt xem: 60
Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để “bắt nhịp” cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong việc áp dụng những thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công nghệ 4.0 vào quản lý hội viên

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển với một tốc độ rất nhanh và tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, do đó việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động doanh nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu đối với các doanh nhân. Với phương châm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, hứa hẹn mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội mới trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, tự động hóa, y tế, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, giao thông, xây dựng,... Nắm bắt kịp thời những cơ hội mà “làn sóng công nghệ 4.0” mang lại trên các lĩnh vực như ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường sức mạnh xử lý ảnh ba chiều; công nghệ quét tự động AI Vision của Solomon có thể ứng dụng vào khâu tự động kiểm tra chất lượng trong dây chuyền sản xuất đối với các doanh nghiệp may mặc, da giày da, công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo, thực phẩm,...Sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm chi phí vận hành, sản xuất và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

Đại biểu dự hội nghị

Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh thì việc ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động quản lý đối với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh là “không hề xa vời” và hoàn toàn khả thi. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 9.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có trên 1.000 doanh nghiệp FDI, còn lại hầu hết thuộc loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp đối với hội viên trên phạm vi toàn tỉnh, tạo sự thống nhất trong việc quản lý; vừa qua Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương thí điểm quản lý hội viên  theo đưa mô hình công nghệ 4.0. Việc thí điểm quản lý hội viên theo mô hình từ cuộc cách mạng 4.0 sẽ giúp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm bắt được thực trạng, nhu cầu và các giải pháp phát triển doanh nghiệp. Trên cơ sở đó Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tham mưu, xây dựng chính sách, hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh một cách tốt nhất, tạo mọi điều kiện để hội viên phát triển trong sản xuất kinh doanh, giúp cho hội viên quản lý về chiến lược và quản lý tài chính tốt hơn. Từ đó hội viên doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững. Góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

Minh Nguyệt