Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8/2019

09/08/2019 15:18 Số lượt xem: 190

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 7/2019. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham gia hội nghị có trên 100 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố,... Hội nghị được triển khai với 04 nội dung: Kết quả thu thuế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Công tác  đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Bắc Ninh, Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 7/2019. Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; tham gia hội nghị có trên 100 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố,... Hội nghị được triển khai với 04 nội dung: Kết quả thu thuế của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Công tác  đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2019; kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Bắc Ninh, Đại hội MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam; định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

          Đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh báo cáo về tình hình chung của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính đạt 74.968 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), giảm 4,29% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm 8,1%; khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 6,07% (riêng ngành công nghiệp giảm 6,62%); khu vực dịch vụ tăng 5,58%. Thực hiện Chỉ thị số 01/2019/CT-UBND, ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ: phân bổ, giao dự toán thu ngân sách đến từng đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đôn đốc người nộp thuế chấp hành kê khai, nộp thuế; tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng lớn, kéo dài,...Vì vậy, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm: Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 12.156 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ; thuế, phí đạt 9.998 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ,...

           Hội nghị đã được nghe đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2019: dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả rõ nét: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định; các loại hình tội phạm liên quan tín dụng đen, mua bán ma túy được đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đã tạo sự tin tưởng, đồng tình của nhân dân; tỷ lệ điều tra án hình sự đạt hơn 80%,...

Về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất chương trình hành động nhiệm kỳ, hiệp thương cử ra 75 đòng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 06 Ủy viên chính thức, 02 Ủy viên dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao 03 nội dung đã được triển khai tại hội nghị; đồng thời đồng chí đã thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh thời gian qua, đưa ra định hướng tuyên truyền thời gian tới: tiếp tục tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nhất là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, tình hình thời sự theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh./.