Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền

05/09/2017 08:56 Số lượt xem: 161

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, vừa qua Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tổ chức thông tin chuyên đề đến đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Túc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số nội dung về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phá hoại an ninh quốc gia, nhấn mạnh tình hình xâm phạm an ninh quốc gia trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia 6 tháng cuối năm và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới như: tiếp tục nắm bắt, phản ánh kịp thời, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2017)…, gắn với các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Hội nghị được nghe GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước trình bày chuyên đề “Bí ẩn tính cách người Việt - Giải mã những vấn đề xã hội bức xúc”; Giáo sư đã tập trung phân tích, lý giải làm rõ nguồn gốc của những nét tính cách người Việt qua tính trọng âm, tính cộng đồng làng xã, tính hài hòa, tính kết hợp, tính linh hoạt. Qua đó, chỉ ra những giá trị và phi giá trị phát sinh ảnh hưởng đến văn hóa và những vấn đề của xã hội Việt Nam, đưa ra cái nhìn tổng hợp, định hướng những giá trị cốt lõi trong việc xây dựng hệ giá trị bản sắc Việt Nam mới./.

Minh Nguyệt