Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

15/06/2018 09:48 Số lượt xem: 0
Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thời gian qua Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh và 14 Hội thành viên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: tổ chức sinh hoạt hội viên, tổ chức hội nghị gặp mặt, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh Bắc Ninh tuyên truyền các gương tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội sau 21 năm tái lập tỉnh, ... thu hút trên 300.000 lượt cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống Liên hiệp Hội.

         

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại giữa Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh với 400 doanh nghiệp.

Để phong trào thi đua yêu nước đi vào cuộc sống của hội viên, tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng các Hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội đã chọn việc làm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành; gắn triển khai các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 39- CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”,...Hội Nhà báo phát động hội viên tham gia giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; Hiệp Hội môi trường vận động các Hội thành viên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tích cực tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018. Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức cho  400 doanh nghiệp tham gia đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan; 200 doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh tham dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương trong toàn tỉnh; phối hợp với Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lớp đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp nâng cao (CEO) cho 26 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, các cá nhân được quy họach lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề như: “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từ chính sách tới thực tiễn”; “Quản trị thương hiệu doanh nghiệp trong thời hội nhập và bùng nổ công nghệ”,... Vận động các doanh nghiệp tham gia triển lãm Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XXI diễn ra từ ngày 23/02/2018 đến ngày 04/3/2018 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh); tham gia Hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức; triển khai Đề án 923 về “Nâng cao tính hợp lý, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Hội Luật gia tỉnh tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam  (04/4/1955 - 04/4/2018), trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển của Hội Luật gia Việt Nam” cho 17 đồng chí; triển khai đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2021”; tổ chức 09 buổi tư vấn, phổ biến pháp luật tại cộng đồng dân cư. Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2018). Hội Xây dựng tỉnh tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018. Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp với với 05 đơn vị về xây dựng mô hình “Gia đình học tập; cộng đồng học tập; dòng họ học tập”, tổ chức 06 buổi tập huấn về công tác khuyến học, khuyến tài năm 2018. Hội Sinh vật cảnh tham gia triển lãm cây cảnh trong và ngoài tỉnh, tổ chức Hội thi thả chim bồ câu, tổ chức triển lãm hoa Lan. Hội Đông Y, Hội Châm cứu tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân. Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Hiệp Hội Vận tải - ô tô; Hội Cựu giáo chức; Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường, …tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề. Vận động gia đình cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng dân cư như: tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua lao động sản xuất, tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Bắc Ninh; tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm,...

Toàn cảnh lễ ra quân hưởng ứng ngày 05/6/2018 tại thành phố Bắc Ninh

          Chuỗi các sự kiện thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để khích lệ, động viên cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh càng thêm thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ về thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sâu rộng, toàn diện để thi đua trở thành động lực to lớn để các để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022./.

Minh Nguyệt