Thành phố Bắc Ninh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động

27/11/2018 15:13 Số lượt xem: 20
 Trong nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa hiện nay, kinh doanh là nhu cầu của mọi cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên việc lựa chọn mô hình kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh hay loại hình doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay đang là băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giảng bài tại Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động

Theo Khoản 1 Điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh,... Tính đến tháng 10 năm 2018, toàn thành phố Bắc Ninh có 2.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, mô hình hoạt động kinh doanh cá thể vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế liên quan đến quyền kinh doanh, quy mô sử dụng lao động; huy động nguồn vốn, chưa phát huy được hết lợi thế, tiềm năng kinh doanh, phát triển của các hộ gia đình,...Nhằm giúp các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nắm được những nội dung cơ bản về Luật doanh nghiệp, quyền lợi, nghĩa vụ, quy mô sản xuất,... đối với hộ kinh doanh cá thể, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh) vừa phối hợp với Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể cho 200 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động

Tại Hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã được nghe đồng chí Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phân tích những thuận lợi của mô hình doanh nghiệp cá thể và đưa ra những khó khăn, hạn chế hiện nay mà mô hình hộ kinh doanh cá thể đang gặp phải. Đặc biệt, đồng chí Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh cũng dành một khoảng thời gian phù hợp để các hộ kinh doanh cá thể nêu ra những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh trên địa bàn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Sau khi chuyển đổi, thì các doanh nghiệp sẽ dễ dàng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; với tư cách pháp nhân là doanh nghiệp thì hàng hóa cũng dễ được đưa vào hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng toàn cầu; được hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển và bảo vệ thương hiệu, thuận lợi trong việc huy động và tiếp cận các nguồn vốn. Bên cạnh, đó thì việc chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp sẽ giúp quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lớn hơn, bài bản hơn và có nhiều cơ hội phát triển trong điều kiện tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Được tham gia vào các Hội, hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm bảo đảm quyền, nghĩa vụ của hội viên. Được hỗ trợ tư vấn hồ sơ đăng ký kinh doanh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vay vốn, miễn giảm tiền thuê đất,…sẽ tạo điều kiện để các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

Thông qua hội nghị tuyên truyền hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình hoạt động đã giúp các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh nắm được những kiến thức cơ bản về môi trường kinh doanh, các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, các chính sách thuế hiện đang áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp,... để các hộ kinh doanh cá thể nắm được và có kế hoạch chuyển đổi cho phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ -CP của Chính phủ./.

                    

Minh Nguyệt