Sở Xây dựng tỉnh tổ chức hội thảo “Quản lý và phát triển kiến trúc không gian cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh”

26/12/2018 15:45 Số lượt xem: 67

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý và phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh”. Dự và trực tiếp chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND); Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia; Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng; Thạc sĩ Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh. Tham dự hội thảo có đại diện các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, bảo tồn di tích, di sản trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo “Quản lý và phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh”, ngày 30/11/2018

Phát biểu khai mạc Hội thảo đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Đô thị và nông thôn Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng có mối quan hệ cộng sinh, nông thôn là các nôi nuôi dưỡng và phát triển đô thị. Trong quá trình phát triển, các đô thị sẽ mở rộng về quy mô đất đai và dân số, ngày càng thu nạp nhiều điểm dân cư nông thôn vào trong ranh giới đô thị. Quy hoạch đô thị phải đối mặt với thách thức về mô hình gắn kết giữa đô thị và nông thôn trong những hình thái phát triển mới của đô thị như: siêu đô thị, vùng đô thị, dải đô thị, ranh giới đô thị - nông thôn ngày càng mờ nhạt,…

Qua 21 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nghèo Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là một trong các tỉnh đi đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Phát triển công nghiệp là động lực tăng trưởng của tỉnh, với chính sách thu hút đầu tư hợp lý; đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đến đầu tư như: Samsung, Canon, Microsoft, Pepsico, Foxcom,... Đặc biệt, năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khẳng định sự phát triển vượt trội của tỉnh trong năm 2018 đó là: Cả 3 khu vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ) đều có sự tăng trưởng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung là 10,6% so với năm 2017; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn duy trì thứ hạng cao so với cả nước. Cụ thể, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ đã chiếm 97,4%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn 2,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1 triệu 136 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so cùng kỳ; năng suất lúa tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây (61,8 tạ/ha); lũy kế đã có 91,75% số xã và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xuất khẩu đạt 34,85 tỷ USD, trong đó xuất siêu 3,58 tỷ USD; thu ngân sách tăng cao, đạt 27.591 tỷ đồng, vượt 15,6% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 21.641 tỷ đồng, vượt 20,5% dự toán. Quản lý Nhà nước trên các mặt: Quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, đô thị, đất đai, tài chính được tăng cường; tích cực sắp xếp giảm đầu mối, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính… Các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, nội chính, tư pháp đạt nhiều kết quả; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên; hoạt động quản lý điều hành của UBND tỉnh được tập trung, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả và tăng cường đối thoại hơn. Những thành tích và kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận xã hội trong nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. Song song, với phát triển công nghiệp, những năm qua, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh rất nỗ lực trong công tác quản lý và phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn; quan tâm nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các đồ án quy hoạch, thiết kế các công trình riêng biệt, góp phần định hướng kiến trúc cảnh quan; công tác quản lý quy hoạch được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở đồ án quy hoạch Vùng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có chất lượng nghiên cứu cơ bản tốt và là công cụ đề các cấp có thẩm quyền thực hiện quản lý hạ tầng kinh tế - xã hội, quản lý đô thị và đầu tư xây dựng. Đây là nhân tố quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, thay đổi bộ mặt đô thị nông thôn, góp phần  tích cực phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh, những thuận lợi thì trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị và nông thôn tại Bắc Ninh đã nảy sinh, tồn tại  một số vấn đề bất cập. Hội thảo “Quản lý và phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh” là diễn đàn liên ngành cho các bên liên quan trao đổi, phân tích, lý giải và đề xuất các giải pháp khoa học và thực tiễn đúng đắn giúp Bắc Ninh xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp và lộ trình thực hiện phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh trong thời gian tới. Đồng chí phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Bắc Ninh thường xuyên phối hợp với Viện Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt thực tế, tập trung nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo ra những sản phẩm công trình kiến trúc chất lượng; bảo đảm tính hài hòa đưa các ý tưởng, tầm nhìn, định hướng quy hoạch vào cuộc sống, góp phần xây dựng dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tham luận tại hội thảo “Quản lý và phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh”, ngày 30/11/2018

Tại hội thảo, 06 ý kiến tham luận, 08 ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các kiến trúc sư của Bộ Xây dựng, kiến trúc sư của tỉnh Bắc Ninh đã đề cập thẳng vào vấn đề cốt lõi của tỉnh Bắc Ninh như: Quản lý và phát triển kiến trúc cảnh quan Bắc Ninh theo hướng “Hiện đại, sinh thái, văn hóa”; Duy trì và phát huy mạch huyết văn hiến, văn vật, văn hóa xứ Kinh Bắc trong quá trình xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; Đi tìm cái “hồn” cho đô thị Bắc Ninh; Khai tác nhân tố văn hóa bản địa trong định hướng kiến trúc mới Bắc Ninh; Định hướng bảo vệ và phát triển hệ thống không gian xanh tỉnh Bắc Ninh, hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương; Rà soát hệ thống văn bản pháp luật về quản lý kiến trúc và đô thị nông thôn; Năm nguyên tắc vàng cho một Bắc Ninh phát triển bền vững,...

Tổng kết hội thảo đồng chí Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia khẳng định: Trong những năm qua công tác quy hoạch, kiến trúc đô thị Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều công trình kiến trúc hiện đại nhưng vẫn khai thác và phát huy được nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc như: Cung quy hoạch kiến trúc; cầu Phật tích - Đại Đồng Thành, quần thể chùa Bút Tháp,... Đặc biệt 14 ý kiến tham luận, đóng góp của các nhà khoa học, các kiến trúc sư đã làm nổi bật lên bức tranh đô thị, nông thôn Bắc Ninh; qua đó giúp cho các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các kiến trúc sư có sự nhìn nhận khách quan về công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn hiện nay để tiếp tục rà soát, sửa đổi quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn Bắc Ninh cho phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc của đô thị Bắc Ninh, từ quy hoạch đô thị đến quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, gắn quy hoạch, phát triển đô thị với bảo tồn với giữ gìn môi trường sinh thái, phát triển du lịch tâm linh,... góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa các công trình kiến trúc cổ; các không gian làng; các công trình công cộng; các loại nhà ở khu vực đô thị, nhà ở khu vực nông thôn mang bản sắc văn hóa riêng của Bắc Ninh một vùng đất văn hiến và cách mạng./.

M. Nguyệt