Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức Tin tức

Văn bản Văn bản

Tư vấn phản biện Tư vấn phản biện

Khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật

Các Hội thành viên Các Hội thành viên

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào Dự thảo Quy định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì Hội nghị.